WEST SYSTEM-epoksi

WEST SYSTEM -epoksi on monikäyttöinen, laadukas kaksikom- ponenttinen epoksi, jota voidaan muunnella helposti mo- nenlaisiin laminointi, pinnoitus- ja liimauskäyttökohteisiin. Sitä käytetään sekä rakenteisiin että korjauksiin, joissa vaaditaan ylivoimaista lujuutta ja kosteudenkestävyyttä.

Eri epoksituotteiden koostumukset, raaka- aineiden laatu ja niiden soveltuvuus merivesi- ja muihin ääriolosuhteisiin vaihtelevat hu- omattavasti. On helppoa markkinoida ylei- sepoksia veneteollisuudelle tai kehittää tuote, jolla on joitain suotuisia ominaisuuksia tinkien samalla monista muista tärkeistä teknisistä ominaisuuksista. Kaikkien teknisten ominaisu- uksien tasapainottaminen monikäyttöiseksi, laadukkaaksi veneepoksiksi on kuitenkin hu- omattavasti vaikeampaa. Veneenra- kennukseen ja -korjaukseen suunnitellun WEST SYSTEM -epoksin takana ovat kokeneet epoksikehittäjät, jotka tuntevat perusteelli- sesti nykyaikaisten komposiittirakenteiden vaatiman tekniikan ja kemian, sen takia WEST SYSTEM -epoksit toimivat myös käytännössä ja työn lopputulos on kestävä ja onnistunut.